InvestorsSIA_pexels-photo-9060291

Reprezentatīva automašīna, saimnieciska nepieciešamība jeb dārga izprieca!?

Regulāri praksē saskaramies ar jautājumiem, kas ir reprezentatīva automašīna, vai pastāv iespējas to iegādāties ar atlaidēm un vai pastāv kādas iespējas apiet noteikto kārtību tā iegādē!?  Kā ir patiesībā!?

          Saskaņā ar LR likumu “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” reprezentatīvā automobiļa vērtību nosaka pēc tā iegādes vērtības vai grāmatvedības uzskaites vērtības visā automobiļa lietošanas laikā, ņemot vērā lielāko no vērtībām. Tātad iegādātais automobilis nekad nezaudē savu reprezentatīvā automobiļa statusu. Turklāt, ja tam sākotnēji nav bijis reprezentatīvā automobiļa statusa, tādu vēlāk var iegūt. Uzskaites vērtībā iekļauj iegādes cenu (atskaitot saņemtās atlaides), ar pirkumu saistītos neatskaitāmos nodokļus un nodevas, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar automobiļa piegādi līdz lietošanas vietai un ar tā sagatavošanu paredzētajam mērķim un kas radušies līdz brīdim, kad automobilis ir sagatavots šim mērķim. Uzskaites vērtībā neņem vērā izdevumus, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi.

          Tāpat likumā ir īpaši atrunāts, ka reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtību nosaka, ņemot vērā arī 12 mēnešu periodā pēc tā iegādes veikto uzlabojumu izmaksas. Tātad praktiski nepastāv nekādu iespēju apiet noteikti kārtību, automobiļa vērtības samazināšanai un automobiļa vērtību PVN un UIN vajadzībām vairs nevar sadalīt vai samazināt, pēc laika izrakstot rēķinus par uzstādītajām navigācijas un kruīzkontroles ierīcēm, mūzikas sistēmām, displejiem,  vai tamlīdzīgām lietām, kas visiem saprotami ir pirmšķietami uzmontētas automašīnai vēlāk, lai gan patiesībā tā nav.

          Nomātas automašīnas gadījumā par reprezentatīva automobiļa vērtības noteikšanas pamatu, tiek uzskatīta nomas līgumā noteiktā automašīnas vērtība, jeb ja tā nav norādīta, tas par pamatu ņem automašīnas vērtību, kas norādīta apdrošināšanas polisē.

          Reprezentatīva automobiļa vērtību, nesamazina arī fakts, ja vērtības bez PVN pārsniegumu segtu firmas darbinieks, vai valdes loceklis, kā arī biežākā pieļautā kļūda ir situācijā, kad kā pirmo iemaksu automobiļa pārdevējam dod veco automašīnu un veic savstarpēju ieskaitu.

     Ja, jums nepieciešams ikdienas atbalsts pilna cikla finanšu grāmatvedības kārtošanā un esat šos vai citus ar grāmatvedības jautājumiem saistītus jautājumus aizņemtības dēļ palaidis garām, un tas Jums ir svarīgi ilgtermiņā, droši sazinieties ar mums tepat mājas lapā un saņem izdevīgus nosacījumus sadarbības uzsākšanai ar mūsu grāmatvedības biroju.

Mūsu komanda steigs Jums palīgā!

Piesakoties pakalpojumam mājas lapā, Jūs saņemsiet bezmaksas risinājumu grāmatvedības datu pārnešanai, lai ērtāk uzsāktu sadarbību ar mums. Kā arī 2 stundu bezmaksas konsultāciju kā uzlabot Jūsu saimniecisko darbību!

Comments are closed.