1_InvestorsSIA_pexels-photo-6919782

Nokavēju PVN deklarācijas iesniegšanu – sīkums, jeb problēma!?

Uzņēmēji, bieži neaizdomājas, kad tad viņi var tikt izslēgti no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, bieži tas nāk kā negaidīts pārsteigums. Lai tā nebūtu sniegsim ieskatu galvenajos aspektos par šo jautājumu.

Izslēgšana no PVN maksātāju personu reģistra pārsvarā notiek šādos gadījumos:

Pēc paša nodokļu maksātāja iniciatīvas, gadījumos kad:

  • nodokļa maksātājs (izņemot PVN grupu) iesniedz VID pamatotu iesniegumu par tā izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra;
  • nodokļa maksātājs, kas ir valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, iesniedz VID pamatotu iesniegumu par tās izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra, kurā paziņo, ka neplāno turpmāk saņemt būvniecības pakalpojumus un veikt ar nodokli apliekamus darījumus;
  • PVN grupa iesniedz VID iesniegumu par tās izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra un no PVN grupas reģistrācijas dienas ir pagājuši 12 kalendāra mēneši

Izslēgt no PVN maksātāju reģistra var arī pēc VID iniciatīvas, un tie ir visizplatītākie gadījumi:

– saskaņā ar LR likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir apturēta reģistrēta nodokļa maksātāja saimnieciskā darbība;

– nodokļa maksātāja darbības laikā iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  1. a) 30 dienu laikā pēc šajā likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa nav iesniegta nodokļa deklarācija,
  2. b) nodokļa deklarācijā ir sniegta nepatiesa informācija,
  3. c) Valsts ieņēmumu dienesta rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā nav iesniegta pieprasītā informācija (saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, grāmatvedības uzskaites dokumenti, kā arī cita informācija, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai ietekmē nodokļa aprēķinu un nomaksu),
  4. d) reģistrēts nodokļa maksātājs ir sniedzis nepamatotu vai nepatiesu informāciju par materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt saimniecisko darbību;

– nodokļa maksātājs (izņemot citas dalībvalsts nodokļa maksātāju un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē vai arī šī adrese faktiski nepastāv;

 

Ja, jums nepieciešams ikdienas atbalsts pilna cikla finanšu grāmatvedības kārtošanā un konsultācijās un esat šos vai citus ar grāmatvedības jautājumiem saistītus jautājumus aizņemtības dēļ palaidis garām – Jums nepieciešama palīdzība korektā komunikācijā ar VID, un tas Jums ir svarīgi, droši sazinieties ar mums tepat mājas lapā un saņem izdevīgu piedāvājumu sadarbības uzsākšanai ar mums!

Comments are closed.