risk-1945683_960_720

Kāpēc labticīgam nodokļu maksātājam būtu jāvērtē potenciālais darījuma partneris?

Komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, kas saistīti gan ar darījumu partneru iespējamu saistību neizpildi, gan iespējamām nodokļu sekām, iesaistoties krāpnieciskos darījumos, lai gūtu fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa veidā, tādējādi rūpīga darījumu partneru izvēle ir viens no nodokļu risku samazināšanas pasākumiem. Nodokļu maksātāja interesēs ir iegūt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par potenciālo darījuma partneri, kas ļautu novērtēt tā uzticamību un atbildīgi pieņemt lēmumu par darījuma veikšanu vai arī atteikšanos no tā.

Darījumu partneru izvērtēšanu veic maksimāli izmantojot publiski pieejamās datu bāzes internetā, izvērtējot vismaz šādu apstākļu kopumu:

  • Izvērtē darījuma partnera reģistrācijas datus, tajā skaitā patiesā labuma guvējus, to rezidences, juridiskās formas, valdes locekļus, prokūristus un saistītās personas;
  • Izvērtē vai nav ierosināta maksātnespēja, apturēta saimnieciskā darbība;
  • Izvērtē vai darījumu partnerim nav nodokļu parādu, ja ir, vai tie nav ieilguši;
  • Izvērtē vai darījumu partneris ir PVN maksātājs;
  • Izvērtē vai darījumu partneris ir savlaicīgi iesniedzis gada pārskatu par iepriekšējo periodu;
  • Izvērtē darījumu partnera gada pārskatā uzrādīto finanšu informāciju, vai finanšu rādītāji liecina par spēju izpildīt izņemtās saistības;
  • Pārbauda citu iespējamo publisko informāciju par darījumu partneri;
Piesakoties pakalpojumam mājas lapā, Jūs saņemsiet bezmaksas risinājumu grāmatvedības datu pārnešanai, lai ērtāk uzsāktu sadarbību ar mums. Kā arī 2 stundu bezmaksas konsultāciju kā uzlabot Jūsu saimniecisko darbību!

Comments are closed.