vid-tematiska-parbaude-1110x550

KĀDUS DOKUMENTUS ŅEMT LĪDZI UZ VID TEMATISKO PĀRBAUDI?

Noteikti piekritīsiet – izskatās šaubīgi, ja Jūsu visai lielais un nopietnais uzņēmums uz VID būs atnesis vien pāris dokumentu. Taču šādu ainu bieži vien var novērot, apmeklējot Talejas ielas iestādi.

Taču jāatceras, ka VID darbiniekiem ir noteikts izprasāmo dokumentu saraksts, kurus noteikti būtu jāuzrāda, taču ārpus šā saraksta tā jau būs Jūsu brīva izvēle – uzrādīt vai nē.

Ja Jūsu deklarācija vai finanšu pārskats iesniegts kļūdaini, noteikti Jums pieprasīs paskaidrojumus vai labojumus.

VID darbiniekiem ir tiesības izprasīt no Jums šos dokumentus (un ne tikai šos):

Grāmatvedības metodiku;
rēķinus un pavadzīmes;
līgumus ar piegādātājiem un pircējiem;
transporta dokumentus;
bankas kontu izrakstus;
kases dokumentus;
avansa norēķinus;
algu aprēķinus;
darba līgumus;
darba laika uzskaites tabeles;
hronoloģisko reģistru;
līgumu ar grāmatvedi…

Kā iesniedzami dokumenti

Tos var iesniegt elektroniski (ar e-parakstu) vai papīra veidā.

Papīra veidā tie iesniedzami, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, proti, dokumentiem jābūt iesietiem, lapām sanumurētām, kopiju pareizībai apliecinātai…

Iesakām vienmēr izvērtēt, vai vērts iesniegt tieši konkrētos dokumentus, kā arī pārliecināties, vai visi paraksti un zīmogi ir salikti. VID darbiniekiem kā saldais ēdiens būs viens un tas pats rēķins par dažādām summām vai pa burzmu pie pavadzīmes aizmirsta grāmatveža zīmīte – “Jurčikam iedots otkats skaidrā, 2730 eiro”…

Ceram, ka Jums šī informācija nebūs nepieciešama, taču, ja nu kas, konsultējieties ar speciālistiem…

P.S. Nākamreiz noskaidrosim, kā pareizi izsniegt aizdevumu uzņēmuma īpašniekam: ar procentiem vai bez.

Comments are closed.