InvestorsSIA_pexels-photo-2988232

KĀ NEPIEĻAUT SITUĀCIJU, KAD PARĀDI NAV ATGŪSTAMI

Šoreiz seši soļi, kuri Jums kā uzņēmējam noderēs praktiskā darbā ar pircējiem (debitoriem), lai nepieļautu situāciju, kad parādi nav atgūstami un kļūst par Jūsu uzņēmuma ienākuma nodokļa objektu.

#1 Sagatavojiet sev izdevīgu līgumu

Izstrādājiet sev pieņemamu līguma formu un ar patstāvīgajiem pircējiem – neatkarīgi no citiem apstākļiem – noslēdziet rakstiskus pirkuma pārdevuma līgumus!

Tie kādā nebaltā dienā Jums palīdzēs saprast darījuma pamatnosacījumus – identificēs darījuma partneri, fiksēs saziņas rekvizītus, pilnvarotās personas, noteiks darījuma struktūru un, pats galvenais, naudas saņemšanas nosacījumus un sankcijas pircējam par maksājumu kavējumiem.

Motivējiet pircēju! Paredziet nosacījumus, ja pircējs samaksās pēc darījuma 1-3 dienu laikā, tad piešķirsiet viņam vismaz simbolisku maksājuma atlaidi (parasti 2-3%). Tas ļoti vairos pircēja vēlmi sadarboties ar Jums lielākos apjomos.

Starp citu, savu stāvokli izmantojoši lielveikali mēdz piestādīt no sevis 3% rēķinu, ja vēlēsieties no tiem saņemt apmaksu ātrāk kā 90 dienās. Arī tā gadās…

Ja ir līgums un radīsies kāda strīdus situācija ar pircēju par parāda apmaksu, jebkurš jurists, ko nolīgsiet, lai palīdz atgūt parādu, būs Jums pateicīgs.

#2 Piedāvājiet priekšapmaksas noteikumus

Darbā ar vienreizējiem pircējiem un pasūtītājiem nepieļaujiet pēcmaksas nosacījumus! Vienmēr pirms darījuma izrakstiet avansa rēķinu un sagaidiet tā apmaksu, par to pašrocīgi pārliecinoties. Apskatiet savu bankas kontu, pirms izrakstat pavadzīmi par preci vai rēķinu par pakalpojumiem un izsniedzat attiecīgi preci vai pakalpojumu.

#3 Atgādiniet par apmaksas termiņu

Tuvojoties līgumā noteiktam maksājumu termiņam, parūpējieties, lai pārdošanas menedžeris aizsūta laipnu atgādinājumu pircējam, ka tuvojas apmaksas termiņš – parasti atbildīgajai personai caur SMS vai e-pastu.

#4 Nosūtiet pateicības vārdus

Ja pircējs ir samaksājis laikā, tad parūpējieties, lai pārdošanas menedžeris nosūta tam patiesus pateicības vārdus! Tas ir īpaši svarīgi vismaz sadarbības sākumā, jo rada psiholoģiski patīkamu fonu un sajūtu, ka šis pircējs tiek novērtēts.

#5 Atgādiniet par aizkavēšanos

Ja pircējs nedaudz aizkavē līgumā noteiktos apmaksas termiņus (parasti 3 – 5 dienas), tad parūpējieties, lai pārdošanas menedžeris aizsūta nedaudz tiešāku atgādinājumu pircējam par maksājumu kavējumu, iedodot vēl 2 – 3 dienu papildus termiņu parāda dzēšanai bez kādām soda sankcijām par to. Tas nostrādā, jo parasti šādi kavētāji pēc šāda atgādinājuma 90% gadījumu tūlīt samaksā savus rēķinus.

#6 Mīļi piedraudiet ar inkaso

Ja nenostrādā neviens no augstāk minētajiem paņēmieniem parādu monitoringā un kavējums jau sasniedz vairāk kā mēnesi, tad izsveriet iespēju uzsākt sadarbību ar inkaso kompāniju – vēlams, ar kādu no vietējām, jo tās ir elastīgākas savā pieejā. Ja maksājumu kavējums ieilgst vairāk kā 2 līdz 3 mēnešus, parasti krasi samazinās iespējas šādu parādu atgūt…

Uzņēmēj, esiet atbildīgs darbā ar saviem debitoriem! Tas veicinās Jūsu uzņēmuma ilgstspēju.

Starp citu… Saprotot, ka uzņēmēja īstā stihija ir darījumu slēgšana, mēs saviem klientiem piedāvājam šo parādu monitoringu kā papildus servisu.

Ja nepieciešama palīdzība grāmatvedības jautājumos, lūdzu droši piesakieties mūsu mājas lapā un saņemiet izdevīgu sadarbības piedāvājumu! Mūsu komanda steigs Jums palīgā!

Piesakoties pakalpojumam mājas lapā, Jūs saņemsiet bezmaksas risinājumu grāmatvedības datu pārnešanai, lai ērtāk uzsāktu sadarbību ar mums. Kā arī 2 stundu bezmaksas konsultāciju kā uzlabot Jūsu saimniecisko darbību!

Comments are closed.