pexels-photo-11627467

Degvielas izlietojuma uzskaite uzņēmuma elektroauto no nodokļu aspektiem –

Mūsdienās arvien populārāki, bet nebūt ne saimnieciski izdevīgākie un ne lētākie gan iegādē, gan pie augošām elektrības cenām arī uzturēšānā ne tie lētākiem, bet “zaļajam kursam” par labu kļūst elektro auto. Uzņēmēji jautā – kā ar viņu degvielas, jeb elektrības izlietojuma uzskaiti!? Vai līdzīgi kā ar fosilo degvielu!? Diemžēl – jā!

Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) noteiktajam uzņēmējam ir pienākums uzskaitīt, lai tā transportlīdzekļa degvielas izdevumi par faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar transportlīdzeklim noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem patēriņu nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20%.

Vēršam lielu uzmanību, ka minētajā normā iekļautais nosacījums “pilsētas cikla degvielas patēriņa norma” ir balstīts uz to, lai dotu iespēju vērtēt augstāko no patēriņa rādītājiem, kāds noteikts automobiļiem ar degvielas patēriņu no ražotājiem.

Ņemot vērā elektromobiļu specifiku, kas būtiski atšķiras no automašīnām, kuras izmanto fosilo degvielu, pretēji automobiļiem ar degvielas patēriņu, elektromobilis ar sertifikātā norādīto patēriņa normu pilsētas režīmā var nobraukt vairāk kilometrus, nekā veicot braucienus parastā režīmā ārpus tās.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai nodrošinātu, ka arī elektromobiļu elektrības patēriņam uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai tiktu ievēroti līdzvērtīgi kritēriji, piemērojot UIN likuma 8.panta 5.daļas 5.punktu,  var ņemt vērā augstāko no ražotāja noteiktajiem elektrības patēriņa rādītājiem vai kādus no publiski pieejamā vidējā patēriņa rādītājiem, vai, piemēram, kādu no publiski veikta testa rādītājiem.

Turklāt, ja uzņēmums valsts budžetā maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN), tad nav jāveic detalizēta elektroenerģijas uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām), lai pamatotu elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Šādā gadījumā uzņēmējam, kurš valsts budžetā maksā UVTN, grāmatvedības organizācijas dokumentos jāparedz kārtība, kādā dokumentē un uzskaita transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, tostarp jānosaka iekšējo attaisnojuma dokumentu un reģistru noformēšanas kārtība, kādā tiks uzskaitīts faktiski nobrauktais kilometru skaits, pamatojoties uz transportlīdzekļa odometra rādījumiem mēneša sākumā un beigās, un kuros tiks noteikts elektroenerģijas patēriņš. Dokumentējot transportlīdzekļa izmantošanu, jānorāda informācija par elektroenerģijas patēriņu tādējādi, lai elektroenerģijas patēriņa apliecinošie dokumenti tiktu identificēti ar konkrētu transportlīdzekli, kas elektroenerģiju patērē.

Savukārt, ja uzņēmums par attiecīgo transportlīdzekli UVTN nemaksā, tad, lai pamatotu transportlīdzekļa izmantošanu saimnieciskās darbības vajadzībām, ir jāveic detalizēta elektroenerģijas uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām) grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par elektromobiļa uzlādei izlietoto elektroenerģiju, neatkarīgi no vieglā transportlīdzekļa degvielas veida (tostarp elektroenerģijas), šiem izdevumiem piemērojami Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 100.pantā noteiktie priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi. Piemēram, ja par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, tika atskaitīts priekšnodoklis 50% apmērā saskaņā ar PVN likuma 100.panta 2.daļā noteikto, tad arī par elektroenerģijas iegādi šādas automašīnas uzlādei priekšnodoklis atskaitāms 50% apmērā. Kas faktiski nozīmē, ka elektro auto pret automašīnu, kura izmanto fosilo degvielu, ikdienas uzturēšanas izdevumu uzskaitē un nodokļu piemērošanā, nav nekādu priekšrocību.

Ja Jums nepieciešams padoms šajos jautājumos, vai jebkura veida grāmatvedības uzskaites kārtošana ikdienā, sazinieties ar mums šeit, mūsu mājas lapā un mūsu komanda steigs Jums palīgā, piedāvājot izdevīgus sadarbības nosacījumus.

 

Comments are closed.