InvestorsSIA_pexels-photo-6368835

Gada pārskata sagatavošana nav aiz kalniem, jeb trīs svarīgākās lietas par ko nevajadzētu aizmirst!

Godātie uzņēmēji,

Strauji, tuvojas gada  nogale, kas nozīmē – arī gada pārskata sagatavošana nav aiz kalniem! Šogad, šis periods iezīmējas ar ļoti straujas inflācijas un ekonomisko procesu nenoteiktības  ietekmi uz finanšu pārskatiem, ko šajos mainīgajos biznesa vides apstākļos nedrīkst neņemt vērā, jo Jūsu vadītajai sabiedrībai var rasties akūta nepieciešamība, piemēram, pēc papildus finansējuma piesaistes, vai kāda ekonomiskās krīzes pārvarēšanai pieejamā atbalsta instrumenta saņemšanas, kam visam par pamatu ir uzreiz pieejami aktuāli un korekti grāmatvedības dati, tāpēc vēršam uzmanību un aicinām:

  • Izmantot likumā noteiktos bilances posteņu inventarizācijas termiņus , ko var veikt jau trīs mēnešus pirms gada pārskata beigām. Sagatavojot gada pārskatu, svarīgi ir detalizēti un korekti veikt bilances posteņu inventarizāciju, lai pārliecinātos par ilgtermiņa ieguldījumu novērtējumu, to patiesajās vērtībās un apgrozāmo līdzekļu atgūšanas iespējām, īpašu vērību pievēršot debitoru maksājumu termiņu ievērošanai, jo no debitoru savlaicīgiem norēķiniem paredzētajos termiņos ir tieši atkarīga Jūsu uzņēmuma biznesa “asinsrite”;
  • Vadoties no ekonomisko resursu straujo cenu pieaugumu tempiem, lai nezaudētu kontroli par to ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību, iesakām ieviest uzņēmuma iekšējo budžeta, jeb finanšu kontroles sistēmu;
  • Negaidot gada beigas, vai pat gada pārskata iesniegšanas gala termiņu, aicinām izvērtēt situāciju kādā ir Jūsu uzņēmuma grāmatvedības reģistri, vai tie tiek kārtoti savlaicīgi un tekoši vai Jūsu komandā ir kolēģis, kurš savlaicīgi sagatavos uzņēmuma gada pārskatu;

Ja pēc sajūtām saprotat, ka neesat “komforta zonā” ar sava uzņēmuma grāmatvedības jautājumiem un  Jums nepieciešama palīdzība jebkura veida grāmatvedības jautājumu sakārtošanā Jūsu uzņēmumā, droši sazinieties ar mums mūsu mājas lapā un saņemiet izdevīgu piedāvājumu sadarbības uzsākšanai.

Atcerieties, ka tieši Jūs esat atbildīgi par grāmatvedības procesa organizēšanu uzņēmumā!

Comments are closed.