Kalkulators pa kreisi, papirs ar cipariem un pildspalva

DIREKTORS IZSAUKTS PASKAIDROJUMA SNIEGŠANAI UZ VID. KO DARĪT?

Prakse rāda, ka liecinieka statusā pie audita veicējiem vai tad, ja ierosināta krimināllieta, uz Finanšu policiju var tikt izsaukta jebkura persona, kurai inspektoru ieskatā varētu būt zināmi kādi apšaubāmi darījumi – arī Jūsu esošie vai bijušie darbinieki, lai no atmiņas sniegtu liecības par konkrētiem Jūsu firmas saimniecisko darījumu apstākļiem, partneriem un norisi.

Protams, ka pirmie tiek aicināti direktors un galvenais grāmatvedis. Lieciniekiem tiek nosūtīts aicinājums ierasties vai sniegt paskaidrojumu audita laikā. Visas liecības tiek atspoguļotas protokolā.

Daži ieteikumi, ko darīt, kad esat saņēmis uzaicinājumu ierasties VID vai Finanšu policijā…

#1 Aicinājumu ignorēt nevajadzētu

Bieži vien neierašanās tiek iztulkota gandrīz kā vainas pierādījums. VID sāks interesēties, vai Jūsu uzņēmums maz vispār darbojas.

Un jā… Par neierašanos bez pamatota iemesla var arī saukt Jūs pie administratīvās atbildības.

#2 Sagatavojieties jautājumiem

Visticamāk, sarunas mērķis būs ar Jūsu palīdzību savākt pierādījumus par kādiem pārkāpumiem. Piemēram, par izvairīšanos no PVN nomaksas vai par iespējamiem fiktīviem darījumiem. Tāpēc visbiežāk tiek uzdoti tamlīdzīgi jautājumi:

Kā un kāpēc iepazināties ar savu sadarbības partneri?

Kurš parakstīja līgumus un pavadzīmes?

Kā tika piegādāta prece vai sniegts pakalpojums?

Kur prece tika glabāta?

Kādi ir Jūsu pienākumi uzņēmumā?

Kādi ir naudas līdzekļu izcelsmes avoti?

#3 Izturieties nepiespiesti

Inspektori vai izmeklētāji mēdz pielietot dažādus psiholoģiskos trikus vēlamo atbilžu panākšanai. Pat iebiedēt ar milzu sodiem, jo par šādu šantāžu no tiem atbildība netiek prasīta.

Jums uz pārrunām jādodas ar stingru pārliecību, ka visi darījumi ir kārtoti saskaņā ar likumdošanas prasībām. Nekādu pārkāpumu. Nekādas panikas.

#4 Atbildiet īsi un pārliecinoši

Protams, ka iepriekš visus jautājumus paredzēt nav iespējams. Turklāt bieži vien izmeklētāji uzdod vienu un to pašu jautājumu, cerot, ka Jūs savos izdomājumos kļūsiet pretrunīgs. Tāpēc vispirms jau – nesteidzieties ar atbildēm. Labi apdomājiet. Centieties nerunāt lieku. Katrs lieks vārds var tikt traktēts pēc inspektoru vajadzības par sliktu Jums.

Ieteicams labāk atbildēt ko nekonkrētu un vispārīgu nekā sniegt plašas un tāpēc pretrunīgas liecības. Ir taču cilvēcīgi šo to neatcerēties… Šeit lieti noderēs tādas frāzes kā:

Cik atceros, …

Iespējams, ka …

Visticamāk, ka …

Ja pareizi atceros, tad …

Ja nemaldos, tad …

Atcerieties, ka Jums ir tiesības pirms katras atbildes konsultēties ar savu juristu, kā arī pieprasīt protokola pārrakstīšanu. Jūsu pilnvarotais jurists drīkst piedalīties jebkurā šādā sarunā. Ja saprotiet, ka iespējams lieta nopietna, noteikti uz sarunu ierodieties kopā ar advokātu.

#5 Pārbaudiet protokolu

Rūpīgi pārlasiet protokolu, lai VID darbiniekiem vēlāk nerastos iespējas inspektora uzrakstīto interpretēt pēc saviem ieskatiem. Svītrojiet viegli pārprotamas frāzes.

Ja iespējams, pirms parakstīšanas iedodiet protokolu pārlasīt līdzpaņemtajam juristam. Viņš nebūs tik ļoti uztraucies kā Jūs.

Iesakām pirms došanās uz VID ar darbiniekiem vai piegādātājiem apspriest vēlamās atbildes uz pratinātāju jautājumiem, kā arī ar savu grāmatvedību un juristu pārrunāt potenciālās riska tēmas.

P.S. Bet jau nākamreiz parunāsim par bīstamākajām shēmām nodokļu samazināšanai, no kurām vajadzētu izvairīties, jo pastāv taču arī pavisam likumīgas metodes!

Comments are closed.