Vai Jums jāmaksā Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis (UVTN)

Saskaņā ar normatīvos aktos noteikto…

…uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) jāmaksā par uzņēmuma (komersanta, ārvalsts komersanta filiāles, zemnieku saimniecības) īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba vai patapinājuma līguma pamata lietotu transportlīdzekli.Jebkura nodokļa kā tāda mērķis ir papildināt valsts kasi. Šajā gadījumā tas tiek nomaskēts par godīgu kompensāciju valsts budžetam par ne-privāta autotransporta izmantošanas labumu, ko gūst tā izmantotājs privāti, savām privātām vajadzībām.


#1 Nodokli maksā par vieglo transportlīdzekli:

 • kurš paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai;
 • kura sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nepārsniedz astoņas sēdvietas;
 • kurš reģistrēts kā vieglais automobilis, vieglais pasažieru automobilis vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons (N1 kategorija) un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).


Nodokli maksā par vieglo transportlīdzekli:

 • kas reģistrēts īpašumā vai turējumā;
 • kuru lieto uz darba līguma pamata (neatkarīgi no dienu skaita mēnesī);
 • kuru patapina un lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendāra mēneša laikā.


Nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs!

Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, tad nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs.


#2 Nodokļa samaksa

Nodokli iemaksā valsts budžetā:

 • pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate;
 • pārējo nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem un nākamā taksācijas perioda mēnešiem līdz valsts tehniskajai apskatei samaksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates;
 • par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, nodokli transportlīdzekļa reģistrācijas dienā samaksā valsts budžetā tikai par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts.

Ja transportlīdzekli lieto uz darba līguma vai patapinājuma tāda līguma pamata, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants (arī ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība), tad nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

Nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.

Nodokļa maksātājam ir tiesības nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu kalendāra gadu.


#3 Nodokļa atmaksa un pārmaksa

Lai saņemtu nodokļa atmaksu, nodokļa maksātājs VID iesniedz iesniegumu par nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli un reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu, kā arī informāciju par pārmaksas rašanās iemesliem. Nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc iesnieguma par nodokļa atmaksu saņemšanas.

Ja nodokļu maksātājam radusies nodokļa pārmaksa, pārmaksāto nodokļa summu var novirzīt nodokļa maksājuma segšanai par citu transportlīdzekli (norādot šā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru) taksācijas perioda ietvaros.


#4 Izvērtējiet auto izmantošanas biežumu

 • Ja automašīna uzņēmumam vajadzīga nav katru dienu, bet tikai minimāli, tad var droši patapināt uz patapinājuma līguma pamata savu privāto automašīnu līdz 15 dienām mēnesī un likumīgi nemaksāt UVTN, bet jāatceras, ka Jūs varēsiet uz uzņēmuma rēķina vienīgi iepildīt degvielu - nekādus remonta vai apkopes izdevumus attiecināt nedrīkstēs.
 • Ja automašīna uzņēmumam nepieciešama ir katru dienu un tā ir objektīvs darba instruments, kurš ir jākopj un jāremontē, tad ekonomiski izdevīgāk ir UVTN samaksāt, jo varēsiet tad nebaidīties vest kaut sievasmāti svētdienā uz tirgu un attiecināt uz firmas izdevumiem pilnīgi visus ar automašīnas uzturēšanu saistītos izdevumus.


P.S. Bet nākamreiz par to, kā darba ņēmējam nekļūt par nodokļa parādnieku!Ar cieņu,
Māris Biernis
sertificēts auditors, profesionāls grāmatvedis kopš 1997.gada
SIA “Investors” vadītājs

Par mums

Mēs, 'SIA Investors', esam viena no Latvijas vadošajām grāmatvedības ārpakalpojumu kompānijām, kam jau 20 gadus uzticas vairāk kā simts klientu – gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmumi.

Iespējams, ka klienti mūs izvēlas stabilitātes dēļ. Bet var gadīties, ka dēļ procesu automatizācijas vai arī tāpēc, ka pie mums vienuviet var saņemt arī revidenta un jurista ieteikumus, nepārmaksājot lieki.

Pateicoties mūsu unikālajai sistēmai M-Files, ikviens klients savam grāmatvedības dokumentu digitālajam arhīvam var piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.

Bet vai zinājāt par tādu starptautiski atzītu grāmatvežu asociāciju kā ACCA?

Dalība šajā asociācijā var tikt iegūta vien pēc vairāku gadu apmācības un vismaz 12 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas – tā ir sava veida MBA programma. Šobrīd ACCA kvalifikācija ir atzīta lielākajā daļā Eiropas valstu un pielīdzināta visaugstākajam grāmatvežu kvalifikācijas līmenim.

Kāpēc to pieminu? Jūsu padevīgais kalps Māris Biernis ir šās starptautiskās asociācijas ilggadīgs biedrs...

Draudzēsimies. Iespējams, arī Jūsu biznesā var noderēt mūsu pieredze un zināšanas!

1.mēnesis būs (gandrīz) par brīvu!

Piesakieties 14 dienu izmēģinājumam jau tūlīt un papildus

saņemiet pirmo apkalpošanas mēnesi ar 90% atlaidi!

Kur atrodamies

SIA "Investors"

Brīvības iela 85, Rīga, LV-1001

Tel. 29444881

info@investors.lv

×

Noformēt pieteikumu

Atvainojiet, nezinu, kas notika. Mēģiniet vēlāk :(