Kurš nodoklis saimnieciski izdevīgāks: UIN vai MUN?

Vai esat apsvēruši, kurš nodoklis Jūsu uzņēmumam būtu izdevīgāks - Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) vai Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)?


Kam ir tiesības kļūt par mikrouzņēmumu

Par mikrouzņēmumu var kļūt SIA, individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieku saimniecība (ZS) un zvejnieku saimniecība (ZvS), kā arī fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji.

Lai kvalificētos mikrouzņēmuma statusam, ir jāatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) noteiktajām prasībām – jāievēro apgrozījuma limits, kas ir 40 000 eiro gadā, jānodarbina ne vairāk kā 5 darbinieki, kā arī jāparedz, ka darbinieka ienākums nedrīkst būt lielāks par 720 eiro mēnesī.

SIA paredzēti papildu kritēriji – dalībnieki drīkst būt tikai fiziskās personas, savukārt valdes locekļi – tikai mikrouzņēmuma darbinieki.

MUN maksātājs tad nu iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par darbiniekiem maksā no mikrouzņēmuma apgrozījuma, tādējādi nereti iemaksas ir mazākas par valstī noteiktajām. No uzņēmuma viedokļa tas ir labi, no darbinieka viedokļa - ne pārāk, jo tam attiecīgi pienākas mazākas sociālās garantijas.

Lai kļūtu par MUN maksātāju, rakstiski jāvienojas ar visiem darbiniekiem un jāiesniedz pieteikums Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz iepriekšējā jeb pirmstaksācijas gada 15.decembrim. Ja VID pieņem pozitīvu lēmumu, komersants jau no nākamā taksācijas perioda 1.janvāra piemēro MUN maksātāja statusu.


MUN vai UIN?

Katram mikrouzņēmuma statusā esošajam komersantam jāizvērtē, vai MUN maksāšana joprojām ir izdevīgākais variants.

2018.gads ieviesis pārmaiņas UIN regulējumā, mainot šī nodokļa bāzi. Ja uzņēmums ir orientēts uz peļņas reinvestēšanu un attīstību, nevis vēlas veikt tās regulāru sadali dividendēs, pāreja uz UIN ir izskatāms kā loģisks un pievilcīgs variants, jo nodoklis nebūs jāmaksā.

Pirms lēmuma pieņemšanas ieteicams salīdzināt kopējo nodokļu summu MUN maksātājam un kopējo summu standarta nodokļa maksātājam (UIN, IIN un VSAOI), kā arī izvērtēt darbinieku attieksmi par sociālajām garantijām un atvieglojumiem, ja tas ir noteicošs faktors.

Redziet, ja MUN maksātājs, izvērtējot visas priekšrocības un trūkumus, izvēlas pāriet uz UIN režīmu, tad atbilstoši MUN likumam ne vēlāk kā mēnesi pirms taksācijas perioda beigām viņam rakstiski būs jābrīdina savi darbinieki.

MUN maksātājs brīvprātīgi savu statusu var mainīt ne vēlāk kā līdz 15.decembrim, iesniedzot iesniegumu VID. SIA, zaudējot savu statusu, sāks darboties saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums). Arī IU, ZS un ZvS, kas izvēlējusies sagatavot gada pārskatu, kļūs par UIN maksātāju. Savukārt fiziskās personas un IU, ZS un ZvS īpašnieki, kas nebūs kļuvuši par UIN maksātājiem, pēc statusa maiņas maksās VSAOI un IIN vispārējā kārtībā.


Kas praktiski mainās, pārejot no MUN uz UIN maksāšanu

Mainīsies iesniedzamo atskaišu skaits un veids. MUN maksātājs sniedz vienu atskaiti reizi ceturksnī, bet UIN maksātājs sniedz atskaites katru mēnesi. Mēnesī, kurā UIN maksātājam nav izveidojusies nodokļa bāze, t.i., nav nodokļa objekta jeb apgrozījuma, nodokļa deklarāciju var nesniegt, izņemot pārskata gada pēdējo mēnesi. Tomēr, lai saprastu, vai taksācijas mēnesī komercsabiedrībai ir vai nav nodokļa saistību, jāizpēta un jāsaprot UIN likuma normas.

Jāņem vērā ierobežojumi, kas MUN maksātājiem noteikti UIN likumā. Jāatceras, ka saskaņā ar UIN likuma pārejas noteikumu 8. un 12.punktu MUN maksātājam – komercsabiedrībai (SIA) jāņem vērā, ka, kļūstot par UIN maksātāju, SIA nesadalītā peļņa, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, kad SIA bijusi MUN maksātāja, nav atbrīvota no UIN, ja tā tiks sadalīta dividendēs pēc nodokļa režīma maiņas, kā tas ir “parastiem” UIN maksātājiem.

Ja MUN maksātājam ir darbinieki, nepatīkamas izmaiņas varētu būt lielāki nodokļu izdevumi darba devējam un jaunas atskaites (darba devēja VSOAI daļa un ikmēneša atskaites par darbinieku ienākumiem). Katru mēnesi būs jāiesniedz “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, kā arī, protams, jāveic šo nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā.

Statusa maiņa, kļūstot par UIN maksātāju, radīs ne tikai papildu nodokļu izdevumus gan darbiniekam, gan darba devējam, bet arī palielinās iesniedzamo atskaišu daudzumu, tāpēc pirms statusa maiņas ieteicams kopā ar grāmatvedi rūpīgi analizēt un modelēt statusa maiņas ietekmi uz saimnieciskās darbības izmaksām.


Praktiskie piemēri

Ja MUN uzņēmuma apgrozījums ir aptuveni 3000 EUR mēnesī un tam ir 3 darbinieki, kas sniedz pakalpojumus, tad pie šādiem ieņēmumiem visiem trim darbiniekiem kopējā nodokļu summa būs 15% no apgrozījuma jeb 450 EUR.

Tas nozīmē, ka paliek pāri 2550 EUR, no kā katram darbiniekam var brīvi izmaksāt algās 720 EUR, no kā vēl tīri pāri uzņēmumam paliks 2550 - 720*3= 390 EUR. Rezultātā visi trīs darbinieki būs apmaksāti un arī uzņēmumam paliks peļņa.

Ja tadā pašā situācijā uzņēmums būs UIN maksātājs, tam būs parastais režīms algu nodokļiem, tāpēc, lai uzņēmējs izmaksātu šādu pašu summu darbiniekam uz rokas 720 EUR apmērā, tas viņam izmaksās uz katru darbinieku 1310,40 EUR. Tātad no sava 3000 EUR apgrozījuma tam algās būtu jāsamaksā 3931,20 EUR… Tātad visus 3 darbiniekus noalgot nemaz nebūs iespējams principā!


Spriediet tad nu paši, kurš nodokļu režīms ir izdevīgāks Jūsu situācijā!


P.S. Bet nākamreiz Jums atgādināšu, kādos gadījumos varat nemaksāt Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). Gaidiet ziņu iekš Messenger!Ar cieņu,
Māris Biernis
sertificēts auditors, profesionāls grāmatvedis kopš 1997.gada
SIA “Investors” vadītājs

Par mums

Mēs, 'SIA Investors', esam viena no Latvijas vadošajām grāmatvedības ārpakalpojumu kompānijām, kam jau 20 gadus uzticas vairāk kā simts klientu – gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmumi.

Iespējams, ka klienti mūs izvēlas stabilitātes dēļ. Bet var gadīties, ka dēļ procesu automatizācijas vai arī tāpēc, ka pie mums vienuviet var saņemt arī revidenta un jurista ieteikumus, nepārmaksājot lieki.

Pateicoties mūsu unikālajai sistēmai M-Files, ikviens klients savam grāmatvedības dokumentu digitālajam arhīvam var piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.

Bet vai zinājāt par tādu starptautiski atzītu grāmatvežu asociāciju kā ACCA?

Dalība šajā asociācijā var tikt iegūta vien pēc vairāku gadu apmācības un vismaz 12 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas – tā ir sava veida MBA programma. Šobrīd ACCA kvalifikācija ir atzīta lielākajā daļā Eiropas valstu un pielīdzināta visaugstākajam grāmatvežu kvalifikācijas līmenim.

Kāpēc to pieminu? Jūsu padevīgais kalps Māris Biernis ir šās starptautiskās asociācijas ilggadīgs biedrs...

Draudzēsimies. Iespējams, arī Jūsu biznesā var noderēt mūsu pieredze un zināšanas!

1.mēnesis būs (gandrīz) par brīvu!

Piesakieties 14 dienu izmēģinājumam jau tūlīt un papildus

saņemiet pirmo apkalpošanas mēnesi ar 90% atlaidi!

Kur atrodamies

SIA "Investors"

Brīvības iela 85, Rīga, LV-1001

Tel. 29444881

info@investors.lv

×

Noformēt pieteikumu

Atvainojiet, nezinu, kas notika. Mēģiniet vēlāk :(