Kādos gadījumos varat nemaksāt Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli


15 vienkārši atgādinājumi par UVTN, kad tad varat to nemaksāt:


#1
par operatīvajiem transportlīdzekļiem (vai transportlīdzekli, kurš reģistrēts par operatīvo transportlīdzekli)


#2
par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi vadītāju valsts reģistrā (reģistrs)


#3
par īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā, ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma


#4
par transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām


#5
nodokļa maksātājs, ja tas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināts vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par šo vienu transportlīdzekli nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),
  • ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli par vienu no šiem transportlīdzekļiem nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un nodokli par katru nākamo no šiem transportlīdzekļiem nemaksā uz katriem 70 000 eiro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai)


#6
par laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā


#7
par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē ir bijusi liegta


#8
par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes


#9
par transportlīdzekli, kuram reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss

Atbrīvojumu nepiemēro transportlīdzeklim, kuram reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Senais spēkrats”. Tikmēr kā vēsturiskie spēkrati tiek atzīti vismaz 30 gadu veci, rūpīgi saglabāti auto, kas netiek lietoti kā ikdienas transportlīdzekļi.


#10
par vieglo transportlīdzekli, kurš ir sporta transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli (reģistrācijas apliecībā sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Sporta”)


#11
par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs.
Faktu, ka transportlīdzeklis bijis reģistrēts ārzemēs, apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts transportlīdzekļu reģistra izsniegts dokuments


#12
par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes


#13
par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, un par kuru šai fiziskajai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) noteiktajā kārtībā


#14
par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā par IIN noteiktajā kārtībā


#15
Nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību – deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas


P.S. Tas nu par auto nodokli. Bet jau nākamreiz uzzināsiet, kā darbā ar pircējiem__nepieļaut situāciju, ka parāds vairs nav atgūstams un kļūst par uzņēmuma ienākuma nodokļa objektu.Ar cieņu,
Māris Biernis
sertificēts auditors, profesionāls grāmatvedis kopš 1997.gada
SIA “Investors” vadītājs

Par mums

Mēs, 'SIA Investors', esam viena no Latvijas vadošajām grāmatvedības ārpakalpojumu kompānijām, kam jau 20 gadus uzticas vairāk kā simts klientu – gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmumi.

Iespējams, ka klienti mūs izvēlas stabilitātes dēļ. Bet var gadīties, ka dēļ procesu automatizācijas vai arī tāpēc, ka pie mums vienuviet var saņemt arī revidenta un jurista ieteikumus, nepārmaksājot lieki.

Pateicoties mūsu unikālajai sistēmai M-Files, ikviens klients savam grāmatvedības dokumentu digitālajam arhīvam var piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.

Bet vai zinājāt par tādu starptautiski atzītu grāmatvežu asociāciju kā ACCA?

Dalība šajā asociācijā var tikt iegūta vien pēc vairāku gadu apmācības un vismaz 12 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas – tā ir sava veida MBA programma. Šobrīd ACCA kvalifikācija ir atzīta lielākajā daļā Eiropas valstu un pielīdzināta visaugstākajam grāmatvežu kvalifikācijas līmenim.

Kāpēc to pieminu? Jūsu padevīgais kalps Māris Biernis ir šās starptautiskās asociācijas ilggadīgs biedrs...

Draudzēsimies. Iespējams, arī Jūsu biznesā var noderēt mūsu pieredze un zināšanas!

1.mēnesis būs (gandrīz) par brīvu!

Piesakieties 14 dienu izmēģinājumam jau tūlīt un papildus

saņemiet pirmo apkalpošanas mēnesi ar 90% atlaidi!

Kur atrodamies

SIA "Investors"

Brīvības iela 85, Rīga, LV-1001

Tel. 29444881

info@investors.lv

×

Noformēt pieteikumu

Atvainojiet, nezinu, kas notika. Mēģiniet vēlāk :(