Raksti

Kurš nodoklis saimnieciski izdevīgāks: UIN vai MUN?

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Vai esat apsvēruši, kurš nodoklis Jūsu uzņēmumam būtu izdevīgāks - Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) vai Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)? Kam ir tiesības kļūt par mikrouzņēmumu Par mikrouzņēmumu var kļūt SIA, individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieku saimniecība (ZS) un zvejnieku saimniecība (ZvS), kā arī fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji. Lai kvalificētos mikrouzņēmuma statusam, ir jāatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) noteiktajām prasībām – jāievēro apgrozījuma limits, kas ir 40 000 eiro gadā, jānodarbina ne vairāk kā 5 darbinieki, kā arī jāparedz, ka darbinieka ienākums nedrīkst būt lielāks par 720 eiro mēnesī.

Kā darba ņēmējam nekļūt par nodokļa parādnieku

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Sešas lietas, kas svarīgas ikvienam darba ņēmējam - vai esat uzņēmējs, vai ierēdnis, vai skolotājs… Ja nesekosiet tām līdzi - iespējams, kļūsiet valstij par nodokļa parādnieku! #1 Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varat apskatīt prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kā arī varat atrast par konkrēto cilvēku samaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās iemaksas pa mēnešiem. #2 Informācija par fiziskās personas kalendārā gada ienākumiem ir atrodama EDS sadaļā “Izziņas”, izvēloties opciju “Sagatavot jaunu izziņu” / “Izziņa par fiziskās personas ienākumiem” un norādot gadu, par kuru ir nepieciešama informācija.

Kā nepieļaut situāciju, kad parādi nav atgūstami

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Šoreiz seši soļi, kuri Jums kā uzņēmējam noderēs praktiskā darbā ar pircējiem (debitoriem), lai nepieļautu situāciju, kad parādi nav atgūstami un kļūst par Jūsu uzņēmuma ienākuma nodokļa objektu. #1 Sagatavojiet sev izdevīgu līgumu Izstrādājiet sev pieņemamu līguma formu un ar patstāvīgajiem pircējiem - neatkarīgi no citiem apstākļiem - noslēdziet rakstiskus pirkuma pārdevuma līgumus! Tie kādā nebaltā dienā Jums palīdzēs saprast darījuma pamatnosacījumus – identificēs darījuma partneri, fiksēs saziņas rekvizītus, pilnvarotās personas, noteiks darījuma struktūru un, pats galvenais, naudas saņemšanas nosacījumus un sankcijas pircējam par maksājumu kavējumiem.

Kādos gadījumos varat nemaksāt Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli

by Māris Biernis, SIA "Investors"

15 vienkārši atgādinājumi par UVTN, kad tad varat to nemaksāt: #1 par operatīvajiem transportlīdzekļiem (vai transportlīdzekli, kurš reģistrēts par operatīvo transportlīdzekli) #2 par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi vadītāju valsts reģistrā (reģistrs) #3 par īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā, ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma

Vai Jums jāmaksā Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis (UVTN)

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Saskaņā ar normatīvos aktos noteikto… …uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) jāmaksā par uzņēmuma (komersanta, ārvalsts komersanta filiāles, zemnieku saimniecības) īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba vai patapinājuma līguma pamata lietotu transportlīdzekli. Jebkura nodokļa kā tāda mērķis ir papildināt valsts kasi. Šajā gadījumā tas tiek nomaskēts par godīgu kompensāciju valsts budžetam par ne-privāta autotransporta izmantošanas labumu, ko gūst tā izmantotājs privāti, savām privātām vajadzībām. #1 Nodokli maksā par vieglo transportlīdzekli: kurš paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai; kura sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nepārsniedz astoņas sēdvietas; kurš reģistrēts kā vieglais automobilis, vieglais pasažieru automobilis vai vieglais plašlietojuma automobilis; kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons (N1 kategorija) un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Šaubīgie debitoru parādi un Uzņēmuma ienākuma nodoklis

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Gatavojot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, profesionālās aprindās tiek daudz diskutēts par nedrošiem debitoru parādiem. Kuras darbības ietekmēs deklarāciju ik mēnesi un kas jādeklarē pēdējā pārskata perioda mēnesī? #1 Vispirms praksē svarīgi nošķirt debitorus, kas no nesaņemtām naudām no pircējiem radušies līdz 31.12.2017. (vecie debitori), no tiem debitoriem, kas radušies pēc 01.01.2018. (jaunie debitori), jo UIN piemērošana būs pilnīgi atšķirīga. Atsauce, kas darāms ar vecajiem debitoriem rodama vienīgi Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumos, kur skaidrotas situācijas, kad nepieciešams ieskatīties Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 9.

7 lietas, kas jāzina par valdes locekļa personisko atbildību

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Ir varbūt prestiži, bet noteikti ne viegli mūsdienās būt par valdes locekli kādā Latvijas uzņēmumā… Jo īpaši situācijā, kad bizness cieš zaudējumus vai ir jau bankrotējis. Jūs jau noteikti zināt par Nevainīguma prezumpciju, vai ne? “Nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu. Tiesājamajam nav jāpierāda savs nevainīgums. Visas šaubas par tiesājamā vainu tiesai jāvērtē par labu tiesājamajam.

Kā uzņēmējam samazināt PVN uzrēķina risku

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Bieži mums jautā, kā tad īsti novērtēt darījuma partneru uzticamību, lai “neuzrautos” uz PVN uzrēķiniem no VID puses. Kā pasargāt savu biznesu no nejaušas sadarbības ar blēžu firmām? Nevar noliegt, ka šis tas beidzot ir paveikts arī no valsts iestāžu puses. Piemēram, šobrīd VID ir izveidojis datorizētu uzņēmumu uzticamības vērtējumu, ar kuru caur EDS gan var iepazīties tikai katrs uzņēmums pats par sevi. Vismaz pagaidām par citiem šādu informāciju neiegūsiet.

Kādus dokumentus ņemt līdzi uz VID tematisko pārbaudi?

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Noteikti piekritīsiet - izskatās šaubīgi, ja Jūsu visai lielais un nopietnais uzņēmums uz VID būs atnesis vien pāris dokumentu. Taču šādu ainu bieži vien var novērot, apmeklējot Talejas ielas iestādi. Taču jāatceras, ka VID darbiniekiem ir noteikts izprasāmo dokumentu saraksts, kurus noteikti būtu jāuzrāda, taču ārpus šā saraksta tā jau būs Jūsu brīva izvēle - uzrādīt vai nē. Ja Jūsu deklarācija vai finanšu pārskats iesniegts kļūdaini, noteikti Jums pieprasīs paskaidrojumus vai labojumus.

15 riski, par ko grāmatvedim būtu jāziņo VIDam

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Jau kādu laiku Valsts Ieņēmumu dienests visiem grāmatvežiem (tie esot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekti) ir uzlicis par pienākumu pēc noteiktām pazīmēm “nostučīt” savu klientu darījumus. Vai Jūs zināt, kādas ir šīs pazīmes? #1 Klients ir saistīts ar personām, ar kurām Latvijas bankās ir pārtraukta sadarbība #2 Privātpersona deklarē ienākumus, ieņēmumus, uzkrājumus, īpašumus vai to vērtības maiņas ar aizdomīgu izcelsmi #3 Persona dibina vairākus vienas personas uzņēmumus

Kā sadarboties VID audita laikā

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Sāksim ar to, ka uzņēmējam ir vēlams līdzdarboties VID audita procesā. Vai zināt, ko tieši darīt un ko nedarīt? Rūpīgi gatavojieties sākumsarunai Audita sākumsaruna ir neatņemama audita sastāvdaļa, kurā tiek iegūta plašāka informācija par nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, grāmatvedības uzskaiti, darījumu partneriem un tamlīdzīgi. Kārtīgi nepārdomātas informācijas norādīšana tās laikā var negatīvi ietekmēt audita rezultātu. Mūsu praksē nereti ir gadījumi, ka VID, analizējot sākumsarunas laikā sniegto informāciju, kopsakarā ar auditā vēlāk iegūto informāciju secina, ka nodokļu maksātājs jau sākumsarunas laikā ir sniedzis pretrunīgus paskaidrojumus attiecībā uz auditā apstrīdētajiem darījumiem.

Uzņēmēja tiesības VID auditā: 6 ieteikumi

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Vismaz pagaidām statistika nav uzņēmēju pusē, jo VID veikts nodokļu audits 95% gadījumu beidzas ar uzrēķinu… Audits var skart jebkuru nodokļu maksātāju. Tomēr daudzas reizes ir gadījies mūsu klientus pasargāt no uzrēķiniem, tāpēc uz šo situāciju raugāmies ar optimismu! Ne vienmēr ir iespējams uzzināt, kādēļ ir nolēmts uzsākt nodokļu auditu, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Visticamāk, šāds lēmums saistīts ar kāda riska iestāšanos par nodokļu maksātāja vai tā partnera, VIDaprāt, aizdomīgiem darījumiem.

5 legālas metodes, kā Jums ietaupīt uzņēmuma ienākumu nodokli

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Mūsdienās VID darbiniekiem atpazīt nelikumīgās nodokļu samazināšanas metodes ar fiktīvu darījumu palīdzību vairs nesagādā īpašas grūtības. Taču uzņēmēju vēlme samazināt valsts budžetā maksājamās summas nemazinās, tāpēc grāmatvedībai tiek izvirzīts uzdevums piemeklēt legālus risinājumus. No 2018.gada 1. janvāra principiāli mainījās uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēma Latvijā – Uzņēmuma ienākuma nodoklis vairs nav automātiski jāmaksā no Jūsu finanšu rezultāta. Tas ir vēl ļoti sarežģīti jākoriģē gan uz augšu, gan leju, nosakot apliekamo ienākumu, un papildus vēl jānomaksā likumā noteiktos avansa maksājumus.

Aizdevums uzņēmuma īpašniekam: labāk ar procentiem vai bez?

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Kā no nodokļu aprēķina viedokļa visnesāpīgāk noformēt aizdevumu uzņēmuma saimniekam? Var šķist savādi, taču noformēt aizdevumu ar 0% likmi ir mazāk izdevīgi nekā uz procentiem, lielākiem par nulli. Kā tad tā? Lieta tāda, ka par bezprocentu kredītu no uzņēmuma saskaņā ar likumdošanu nu ir jāmaksā ienākuma nodoklis. Viena lieta gan ir aprēķināt aizdevuma procentus, pavisam cita – tos arī patiešām samaksāt. Šeit nu vēlams Aizdevuma līgumu noformēt tā, lai procentus būtu jāsamaksā brīdī, kad viss aizdevums tiek atdots.

Bloķēts konts: ko darīt?

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Daudz ticis rakstīts par gadījumiem, kad ar tiesu izpildītāja rīkojumu tiek bloķēts bankas konts privātpersonām, taču sakarā ar dažādiem pārkāpumiem vai pat pirms šķietami aizdomīgiem darījumiem var tikt bloķēts arī uzņēmuma konts. Piemēram, ja neesat laikus nomaksājuši nodokļus, VID var nodrošināties ar Jūsu konta bloķēšanu ienākošo summu paturēšanai, nosūtot bankai inkaso uzdevumu konkrētas nenomaksātās nodokļu summas apmērā. Pret Jums var tikt vērsta piedziņa no zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kā rezultātā var tikt bloķēts konts ienākošo summu vai konta atlikuma paturēšanai.

Bīstamākās shēmas nodokļu samazināšanai

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Kā jau varbūt zināt, par tīšu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai par ienākumu samazināšanu var tikt cauri ar soda naudām vai ar uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu. Taču, ja valstij nodarītā skāde ir lielā apmērā (un šobrīd tie ir nieka 21500 eiro), Krimināllikuma 218. pantā ir paredzēts pat cietumsods. Ja nodarījums tiek veikts organizētā grupā - par atvaļinājumu Bahamu salās var aizmirst pat uz 10 gadiem. Tīša izvairīšanās no nodokļu nomaksas parasti tiek pierādīta ar fiktīvu darījumu atklāšanu.

Direktors izsaukts paskaidrojuma sniegšanai uz VID. Ko darīt?

by Māris Biernis, SIA "Investors"

Prakse rāda, ka liecinieka statusā pie audita veicējiem vai tad, ja ierosināta krimināllieta, uz Finanšu policiju var tikt izsaukta jebkura persona, kurai inspektoru ieskatā varētu būt zināmi kādi apšaubāmi darījumi – arī Jūsu esošie vai bijušie darbinieki, lai no atmiņas sniegtu liecības par konkrētiem Jūsu firmas saimniecisko darījumu apstākļiem, partneriem un norisi. Protams, ka pirmie tiek aicināti direktors un galvenais grāmatvedis. Lieciniekiem tiek nosūtīts aicinājums ierasties vai sniegt paskaidrojumu audita laikā.

Kāpēc nevar uzticēt grāmatvedību savai radiniecei

by Māris Biernis, SIA "Investors"

#1 Ētikas standarti Jūsu grāmatvede par Jums zina, iespējams, pat pārāk daudz… Ja ļoti paveicas, cilvēks, kurš izvēlēts tuvu attiecību dēļ, atbilst augstajiem grāmatveža profesionālajiem un ētikas standartiem. Ja nu tomēr ne? Vai Jūsu biznesa komercnoslēpumi paliks Jūsu birojā? Bet varbūt par tiem jau drīzumā zinās ikviens interesents? #2 Nolaidība Firmas “Z.” īpašnieks bauda dzīvi ar pārliecību, ka radiniece, kura firmas grāmatveža amatā ir jau 20 gadus, ar darbiem jau tiek galā vienkārši perfekti, līdz kamēr kādu dienu piesakās ciemos VID audits…

×

Noformēt pieteikumu

Atvainojiet, nezinu, kas notika. Mēģiniet vēlāk :(